Naše kamenná prodejna je uzavřena dle nařízení vlády do 29.11.2020

Odstoupení od kupní smlouvy

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

Odstoupení od smlouvy 

 
V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
 

 

a) Zboží spolu s vyplněným formulářem (viz. níže) odeslat na adresu Sydney Store , Lidická 27 , 150 00 Praha 5

 

b) Zboží odesílané na adresu prodávajícího by mělo být nepoškozené s etiketou a v původním stavu (může být rozbalené), nesmí být používané. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

 

c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na 1) na dodávku zboží nebo služeb,jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 2) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího.

 

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

 

e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

 

Klikněte zde pro stažení formuláře k odstoupení od smlouvy